Ubezpieczenie GAP

gap ubezpieczenie
gap ubezpieczenie

Ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed Asset Protection) to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed stratą finansową w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu jest niższa niż kwota zobowiązań wynikająca z umowy leasingowej lub kredytowej.

Ubezpieczenie GAP jest szczególnie istotne w przypadku, gdy leasingobiorca lub kredytobiorca wpłaca niewielką wpłatę własną lub bierze długi okres kredytowania lub leasingu. W takich sytuacjach, wartość rynkowa pojazdu może spaść znacznie szybciej niż spłacane zobowiązania, co prowadzi do sytuacji, w której leasingobiorca lub kredytobiorca musi płacić za pojazd, którego już nie posiada.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu a kwotą zobowiązań wynikających z umowy leasingowej lub kredytowej. Ubezpieczenie to może pomóc w uniknięciu znacznych kosztów związanych z utratą pojazdu oraz płaceniem za niego, co przekłada się na ochronę finansową leasingobiorcy lub kredytobiorcy.

Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie GAP jest opcjonalne i musi zostać wykupione oddzielnie od innych rodzajów ubezpieczeń samochodowych, takich jak OC czy AC. Koszty ubezpieczenia GAP zależą od wielu czynników, takich jak wartość samochodu, czas trwania umowy leasingowej lub kredytowej oraz wysokość wpłaty własnej.

Podsumowując, ubezpieczenie GAP to opcjonalne ubezpieczenie, które chroni przed stratą finansową w przypadku, gdy wartość rynkowa pojazdu jest niższa niż kwota zobowiązań wynikająca z umowy leasingowej lub kredytowej. Ubezpieczenie to może zapewnić dodatkową ochronę finansową w przypadku utraty pojazdu, jednak koszty związane z jego wykupieniem powinny być dokładnie rozważone przed podpisaniem umowy leasingowej lub kredytowej.