Zarządzanie

picture3

 Obsługa techniczna
 Pomoc przy likwidacji szkód
 Auto przedkontraktowe
 Wymiana i przechowywanie opon (bez limitu)
 Ubezpieczenie
 Avis Assistance 24/7 i auto zastępcze
 Raportowanie
 Serwis door-to-door
 Karty płatnicze Avis umożliwiające bezgotówkowy wynajem za granicą
 Największa sieć biur w Polsce zapewniająca szybką obsługę

Znajdź nas w Google Maps 

Informacja Korporacyjna:

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN