Pomoc Avis Assistance 24/7 oraz szybka likwidacja szkód

picture6

Gdy trzeba nieść pomoc, bardzo ważny jest czas reakcji, kompetencja i jakość obsługi. Tylko dysponując gęstą siecią własnych oddziałów, można zagwarantować najwyższe standardy obsługi. Doskonale to rozumiemy, ponieważ sami jesteśmy kierowcami.

Likwidacja szkody, holowanie, podstawienie auta zastępczego... Wszystko to jest możliwe – wystarczy, że zadzwonisz pod jeden numer telefonu Avis Assistance 24/7 znajdujący się zawsze w tym samym, widocznym miejscu na szybie Twojego samochodu.

Więcej informacji o Avis Assistance.

assistance

Znajdź nas w Google Maps 

Informacja Korporacyjna:

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN