Misja

Nasza wizja:

„Będziemy prowadzić nasz biznes, kładąc nacisk na jakość usług, i budować niezrównaną lojalność klientów”.

Nasza misja:

„Będziemy zapewniać bezstresowy wynajem samochodu, oferując doskonały serwis zaspokajający indywidualne potrzeby klientów... zawsze podtrzymując ducha »We Try Harder®« wiedzą, troską i zamiłowaniem do doskonałości”.

 

Znajdź nas w Google Maps 

Informacja Korporacyjna:

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN