Avis Team

Avis Polska ma ponad 20-letnie doświadczenie w wynajmie krótko-, średnio- i długoterminowym, oparte w głównej mierze na elastycznym podejściu do potrzeb klienta.

Avis tworzą przede wszystkim ludzie z pasją, oddani swojej pracy, rozumiejący, że po drugiej stronie również są osoby, które chcą być traktowane z należytym szacunkiem.

Nasze motto „My staramy się bardziej” to nie tylko slogan marketingowy, ale przede wszystkim sposób prowadzenia działalności oparty na prostej zasadzie, że to klient jest najważniejszy.

 

avis team

 

Znajdź nas w Google Maps 

Informacja Korporacyjna:

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN