Kontakt

Jupol-Car sp. z o. o. Avis licensee

ul. Łopuszańska 12A

02-220 Warszawa

tel:+48 22 572 65 04

fax:+48 22 572 65 01

Jeżeli chcesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego Kliknij Tutaj

Znajdź nas w Google Maps 

Informacja Korporacyjna:

Jupol Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12a
02-220 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000027447, REGON 012011796, NIP 526-020-27-14
Kapitał Zakładowy: 59 375,00 PLN